fotograf slubny poznan

Zanim zdążyłam opublikować ten materiał, dowiedziałam się, że zdjęcia z tego pięknego polsko-duńskiego ślubu ukażą się w przyszłym roku w książce wydawnictwa Bridelle (pierwszą książkę możecie kupić tu). Będzie to kolejna publikacja przedstawiająca najpiękniejsze polskie śluby, a takie wyróżnienie to dla mnie bardzo cenna nagroda za moje wysiłki i starania, za nieprzespane noce i ciągłe podnoszenie sobie poprzeczki w dążeniu do perfekcji.
Chciałabym serdecznie podziękować mojej kochanej Parze – Annie i Matrinowi, za to, że zorganizowali tak piękny dzień pełen niesamowitych detali (np. papeterię przygotowała sama Anna!), emocji, wzruszeń oraz zarówno polskich i duńskich tradycji. Goście tańczyli poloneza, duńskiego walca, były przemówienia, pocałunki na i pod stołem, obcinanie skarpetki Panu Młodemu : ) Dziękuję, że mogłam być częścią tego wspaniałego dnia!

Before I published this material, I found out that the pictures of this beautiful Polish-Danish wedding will be published by Bridelle in their next book (the first one you can buy here). This will be another publication presenting the most beautiful Polish weddings and this is very valuable reward for me for my efforts, sleepless nights and constant improvement on myself in trying to reach the perfection.
I would like to thank my dear bride and groom – Anna and Matrin, for having organized such a beautiful day full of amazing details (eg. stationery prepared herself Anna!), excitement, thrills, and both Polish and Danish traditions. Guests danced the polish dance polonez, danish waltz, there were speeches, kissing on and under the table, cutting groom’s socks : ) Thank you, that I could be a part of this wonderful day!

fotograf_slubny_poznan_001

fotograf_slubny_poznan_004-horz

fotograf_slubny_poznan_006-horz

fotograf_slubny_poznan_009

fotograf_slubny_poznan_011-horz

fotograf_slubny_poznan_014-horz

fotograf_slubny_poznan_017-horz

fotograf_slubny_poznan_019

fotograf_slubny_poznan_020

fotograf_slubny_poznan_022

fotograf_slubny_poznan_025

fotograf_slubny_poznan_028-horz

fotograf_slubny_poznan_029

fotograf_slubny_poznan_031

fotograf_slubny_poznan_032

fotograf_slubny_poznan_033

fotograf_slubny_poznan_034

fotograf_slubny_poznan_035-horz

fotograf_slubny_poznan_037

fotograf_slubny_poznan_044

fotograf_slubny_poznan_046

fotograf_slubny_poznan_048

fotograf_slubny_poznan_055

fotograf_slubny_poznan_057

fotograf_slubny_poznan_058

fotograf_slubny_poznan_059

fotograf_slubny_poznan_062

fotograf_slubny_poznan_064-horz

fotograf_slubny_poznan_066

fotograf_slubny_poznan_067

fotograf_slubny_poznan_068

fotograf_slubny_poznan_071

fotograf_slubny_poznan_075

fotograf_slubny_poznan_077

fotograf_slubny_poznan_078

fotograf_slubny_poznan_084

fotograf_slubny_poznan_087

fotograf_slubny_poznan_089-horz

fotograf_slubny_poznan_091-horz

fotograf_slubny_poznan_095

fotograf_slubny_poznan_108-horz

fotograf_slubny_poznan_111

fotograf_slubny_poznan_113

fotograf_slubny_poznan_115

fotograf_slubny_poznan_117

fotograf_slubny_poznan_118

fotograf_slubny_poznan_120

fotograf_slubny_poznan_121

fotograf_slubny_poznan_122

fotograf_slubny_poznan_129-horz

fotograf_slubny_poznan_130

fotograf_slubny_poznan_135

fotograf_slubny_poznan_136

fotograf_slubny_poznan_138

fotograf_slubny_poznan_144-horz

fotograf_slubny_poznan_147

fotograf_slubny_poznan_148

fotograf_slubny_poznan_154-horz

fotograf_slubny_poznan_161

fotograf_slubny_poznan_165

fotograf_slubny_poznan_166

fotograf_slubny_poznan_168

fotograf_slubny_poznan_169

fotograf_slubny_poznan_170

fotograf_slubny_poznan_171

fotograf_slubny_poznan_174

fotograf_slubny_poznan_182

fotograf_slubny_poznan_184

fotograf_slubny_poznan_187-horz

fotograf_slubny_poznan_190

fotograf_slubny_poznan_196

fotograf_slubny_poznan_197-horz2

fotograf_slubny_poznan_204

fotograf_slubny_poznan_205

fotograf_slubny_poznan_206

fotograf_slubny_poznan_207

fotograf_slubny_poznan_217

fotograf_slubny_poznan_218

fotograf_slubny_poznan_220

fotograf_slubny_poznan_221

fotograf_slubny_poznan_222

fotograf_slubny_poznan_223

fotograf_slubny_poznan_225

fotograf_slubny_poznan_240-horz

fotograf_slubny_poznan_241

fotograf_slubny_poznan_242

fotograf_slubny_poznan_249

fotograf_slubny_poznan_251

fotograf_slubny_poznan_257

fotograf_slubny_poznan_263

fotograf_slubny_poznan_264

fotograf_slubny_poznan_266

fotograf_slubny_poznan_267

fotograf_slubny_poznan_269

fotograf_slubny_poznan_282

fotograf_slubny_poznan_303

fotograf_slubny_poznan_314

fotograf_slubny_poznan_321

fotograf_slubny_poznan_331

fotograf_slubny_poznan_334

fotograf_slubny_poznan_336

fotograf_slubny_poznan_337

fotograf_slubny_poznan_339

fotograf_slubny_poznan_346

fotograf_slubny_poznan_348

fotograf_slubny_poznan_349

fotograf_slubny_poznan_350

fotograf_slubny_poznan_353

fotograf_slubny_poznan_355

fotograf_slubny_poznan_356

fotograf_slubny_poznan_357

fotograf_slubny_poznan_359

fotograf_slubny_poznan_362

fotograf_slubny_poznan_370

fotograf_slubny_poznan_371

fotograf_slubny_poznan_375

fotograf_slubny_poznan_392-horz

fotograf_slubny_poznan_397

fotograf_slubny_poznan_403

fotograf_slubny_poznan_404-horz

fotograf_slubny_poznan_412

fotograf_slubny_poznan_415

fotograf_slubny_poznan_419

fotograf_slubny_poznan_421

fotograf_slubny_poznan_422

fotograf_slubny_poznan_427

fotograf_slubny_poznan_439

fotograf_slubny_poznan_451

fotograf_slubny_poznan_454

fotograf_slubny_poznan_460

fotograf_slubny_poznan_468

fotograf_slubny_poznan_522

fotograf_slubny_poznan_524

fotograf_slubny_poznan_532

fotograf_slubny_poznan_534

fotograf_slubny_poznan_544

fotograf_slubny_poznan_560

fotograf_slubny_poznan_561

fotograf_slubny_poznan_567

fotograf_slubny_poznan_576

fotograf_slubny_poznan_579

fotograf_slubny_poznan_580

fotograf_slubny_poznan_581-horz

fotograf_slubny_poznan_587

fotograf_slubny_poznan_624

fotograf_slubny_poznan_658

fotograf_slubny_poznan_660

fotograf_slubny_poznan_692

fotograf_slubny_poznan_708

fotograf_slubny_poznan_713

fotograf_slubny_poznan_714

fotograf_slubny_poznan_716

fotograf_slubny_poznan_788

fotograf_slubny_poznan_789

fotograf_slubny_poznan_790-horz

fotograf_slubny_poznan_791