miejsce: Folwark Wąsowo / dekoracje: Pracownia Zieleni